Current Vacancies

At the Irish National Stud & Gardens we are always looking for enthusiastic team members to add to our dynamic work environment. Benefits of working at the Irish National Stud & Gardens include competitive wages, daytime working hours, uniform supplied, ongoing training and support and employee discounts in the retail and restaurant. Opportunities for career development and staff social events are also available. The Irish National Stud are currently seeking to appoint the following positions:

Marketing Executive

We currently have a vacancy for a Marketing Executive.  The successful candidate will create positive brand momentum towards the Irish National Stud. Energetic and motivated, with a detailed understanding of promoting a strong Irish tourism brand to a domestic and international audience as well as strong experience working in partnership with Tourism Ireland and/or Failte Ireland.

 

Key Responsibilities

 • Create and manage annual Marketing and Promotion Plan in line with Sales Strategy
 • Conduct market research, benchmarking and customer review management
 • Develop and manage the INS brand across all platforms
 • Manage brand website, content and SEO
 • Update and develop database management activity and direct contact campaigns
 • Manage Public relations activity, liaising with PR company
 • Manage content creation for all media channels
 • Manage Social Media channels including Instagram, TikTok, Facebook etc.
 • Build and enhance relationships with Tourism Ireland, Failte Ireland and other relevant stakeholders

 

Requirements

 • At least 3 years experience in a Marketing role in the Tourism Sector.
 • Have a third level qualification in Marketing / PR or Communications.
 • Excellent communication and planning skills.
 • Ability to prioritise workload and co-ordinate with other departments.

 

Apply Now

d’Fheidhmeannach Margaíochta

Tá folúntas againn faoi láthair d’Fheidhmeannach Margaíochta.  Cruthóidh an t-iarratasóir a n-éireoidh leis nó léi móiminteam branda dearfach i leith Chomhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann mar ardán d’earnáil folaíochta agus phóraithe na hÉireann. Beidh an t-iarratasóir a n-éireoidh leis nó léi fuinniúil agus spreagtha, agus beidh tuiscint mhionsonraithe aige nó aici ar chur chun cinn bhranda láidir turasóireachta na hÉireann do thurasóirí as Éirinn agus do thurasóirí idirnáisiúnta agus beidh taithí láidir aige nó aici ar bheith ag obair i gcomhpháirtíocht le Turasóireacht Éireann agus/nó Fáilte Ireland.

 

Príomhfhreagrachtaí

 

 • Plean Margaíochta agus Cur Chun Cinn a cruthú agus a bhainistiú ar bhonn bliantúil i gcomhréir leis an Straitéis Díolacháin
 • Tabhairt faoi thaighde margaidh, tagarmharcáil agus léirmheasanna ó chustaiméirí a bhainistiú
 • Branda INS a fhorbairt agus a bhainistiú ar fud na n-ardán go léir
 • Suíomh gréasáin an bhranda, ábhar agus SEO a bhainistiú
 • Gníomhaíocht bainistíochta bunachar sonraí agus feachtais teagmhála dírí a nuashonrú agus a fhorbairt
 • Gníomhaíocht caidrimh phoiblí a bhainistiú, dul i gcomhairle le cuideachta PR
 • Bainistiú a dhéanamh ar chruthú ábhair do gach cainéal meán
 • Cainéil Meán Sóisialta a bhainistiú, lena n-áirítear Instagram, TikTok, Facebook etc.
 • Caidreamh a chothú agus a fheabhsú le Turasóireacht Éireann, Fáilte Ireland agus le páirtithe leasmhara cuí eile

 

Riachtanais

 

 • Ar a laghad 3 bliana taithí ag obair i ról Margaíochta in Earnáil na Turasóireachta.
 • Cáilíocht tríú leibhéal i Margaíocht / Caidreamh Poiblí nó i gCumarsáid.
 • Sárscileanna cumarsáide agus pleanála.
 • An cumas ualach oibre a chur in ord tosaíochta agus comhordú a dhéanamh le ranna eile.

 

Ba chóir do dhuine ar bith a bhfuil spéis acu sa phost CV a sheoladh chuig

Sanderson Recruitment, 44A Rae an Iarthair, Baile Átha Cliath 2

Is fostóir comhdheiseanna é Comhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann.

Apply Now